Meros Language School

2-45-7 Higashi Ikebukuro,Toshima-ku,Tokyo zip:170-0013
TEL:03-3980-0068
FAX:03-3987-5231
Nearest Station:JR Yamanoteline Ikebukuro station

We will have class on July 11th Friday as usual.

2014年07月10日

We will have class on July 11th Friday as usual.
Even if you are late because of the transportation, please do not worry.
Please be careful to come to Meros.

Xin thông báo đến toàn thể sinh viên. Ngày mai ( Ngày 11 tháng 7), giờ học vẫn diễn ra bình thường.
Đối với các bạn đi bằng xe điện,vì trường chấp nhận đi trễ trong trường hợp xe quá đông hoặc bị dừng nên
các bạn cố gắng đến trường đầy đủ.

⇐ news