Meros Language School

2-45-7 Higashi Ikebukuro,Toshima-ku,Tokyo zip:170-0013
TEL:03-3980-0068
FAX:03-3987-5231
Nearest Station:JR Yamanoteline Ikebukuro station

[Enrollment] The pass story of one student who received an offer from Tama Art University and Nihon University.

2020年06月09日

In this spring, many students have been admitted to schools
they wanted to get in and departed MEROS finishing their meaningful school lives.
From today, let me introduce the voices of our graduate students of 2019
shining eyes on their bright futures one by one.

 

【Học lên】 Lắng nghe chia sẻ của các học viên thi đậu vào trường Đại học Nhật Bản, Cao học mỹ thuật TAMA

 

Mùa xuân năm nay đã có nhiều học sinh thi đậu vào các trường học mong muốn,và đã hoàn thành tốt khóa học ở Meros.

Ngày hôm nay trường sẽ đăng tải từng chút một những cảm nhận của học viên tốt nghiệp năm 2019 đang hướng tới một tương lai tươi sáng!

 

⇐ news