Meros Language School

2-45-7 Higashi Ikebukuro,Toshima-ku,Tokyo zip:170-0013
TEL:03-3980-0068
FAX:03-3987-5231
Nearest Station:JR Yamanoteline Ikebukuro station

【Notice of restarting SNS】///【Thông báo mở lại SNS】

2020年05月22日

But the pandemic has changed our lives and we have fallen into complete disarray,

we were truly impressed by how many graduates immediately asked after us and gave assistance to us.

Our sincere gratitude goes to them.

And we also would like to take this opportunity to express our appreciation to you all tirelessly support us.

 

Now we have produced more than one million graduates.

We are so glad to know that they are active brillante in each place and in many areas.

 

Following the numerous and fervent requests, we start to post the information about our school on Facebook again.

 

To graduates of MEROS in all over the world,

To students who are studying at MEROS now,

To all who are interested in studying Japanese and studying abroad in Japan,

To all of people who know us by a strange twist of fate,

we would like to share the appeal of our school so that you can feel affinity with us.

 

We hope to be able to connect with you from today!

Thank you.

 

With kind regards,

All of teachers and staffs of Melos Language School,

Kagawa Institution

 

facebook【https://ja-jp.facebook.com/merosgengogakuin/

————————————————————————————————————————

Lần này trong bối cảnh khủng hoảng toàn thế giới ,Thầy cô đã nhận được rất nhiều liên lạc cũng như hỗ trợ từ các học viên đã tốt nghiệp và hiện đang làm việc ở các nước trên thế giới.

Qua đây Thầy cô xin gửi lời cảm ơn chân thành ,sâu sắc tới các em.

Giờ đây học viên tốt nghiệp Meros đã hơn 10 nghìn học viên.

Thầy cô rất vui mừng vì được nhìn thấy sự thành công của các em ở nhiều lĩnh vực khác nhau

Sau khi nhận được nhiều ý kiến đóng góp ,nhà trường đã quyết định sẽ cập nhật thông tin qua trang Facebook của trường .

Đối với các bạn Học viên tốt nghiệp Meros ở các nước trên thế giới,học viên đang theo học tại Meros,những bạn có quan tâm tới du học Nhật Bản,những bạn biết đến Meros thông qua một cơ duyên nào đó,Thầy cô hy vọng có thể truyền tải thông điệp đó tới các em đồng thời có thể kéo gần khoảng cách với các em thông qua trang Facebook của trường.

Một lần nữa rất mong nhận được sự ủng hộ của các em.

 

Trường học pháp nhân Kagawa Học viện ngôn ngữ Meros

Tập thể giáo viên

 

facebook【https://ja-jp.facebook.com/merosgengogakuin/

⇐ news