Meros Language School

2-45-7 Higashi Ikebukuro,Toshima-ku,Tokyo zip:170-0013
TEL:03-3980-0068
FAX:03-3987-5231
Nearest Station:JR Yamanoteline Ikebukuro station

【Enrolment】The pass story of one student who received an offer from HOSEI University

2020年08月13日
When I asked him “What does MEROS Language School mean to you?”,
he answered that “It’s like a family.

Let me introduce the voices of our graduate students who enrolled in HOSEI university in this March.
He answered interview on Zoom taking time out of his busy schedule of school.

【Học lên】Chia sẻ của học viên thi đậu vào trường đại học pháp chính   

Chúng tôi đã tiến hành phỏng vấn qua ZOOM với học viên người Indonesia em ERUJIN,khi được hỏi 「Meros là trường tồn tại thế nào trong em vậy」thì em đã mỉm cười và trả lời rằng 「Meros giống như gia đình」.      
                                                                                                                                                                                                  Hôm nay , chúng tôi muốn gửi tới các bạn 『 Chia sẻ của sinh viên tốt nghiệp  』 em ERUJIN học viên đã thi đậu vào trường đại học pháp chính vào tháng 3 năm nay.

                                                                    

⇐ news